Acest site utilizează cookie-uri și alte tehnologii pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-urile noastre.
Utilizam fisiere de tip cookie si alte tehnologii pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului sitului editura.usv.ro  pentru functiile sitului inclusiv  social media si pentru a crea statistici ale traficul website-ului. Te informam ca ne-am actualizat politicile sitului pentru a integra in activitatea  editura.usv.ro  cele mai recente modificari propuse de Regulamentul UE privind protectia datelor persoanelor fizice. In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date ne-am intergrat cerintelor UE. Continuarea navigarii reprezinata acceptul dvs. privind aceste politici.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale conform politicii sitului si Regulamentului (UE) 2016/679

MODUL DE ATRAGERE  A PROPUNERILOR DE MANUSCRISE

Preocuparea constantă a Editurii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (Editura USV) este să contribuie la construirea unei piețe reale a ideilor și a unei comunități științifice autentice pentru care diferența de opinie și originalitatea certifică viabilitatea dialogului ca mijloc de cunoaștere. Cu profilul ei universitar, Editura USV este interesată să transfere către mediul științific din diferite domenii cele mai relevante rezultate și contribuții înainte de toate ale comunității universitare sucevene.

Deschisă cu prioritate propriilor specialiști din diferite domenii, Editura USV se adresează deopotrivă numelor de referință din comunitatea științifică, dar și tinerilor cercetători. Nu întâmplător printre autorii care au publicat în Editura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava se regăsește Marius Sala, unul dintre numele de referință ale lingvisticii românești și filologiei romanice, cu cărți publicate în 2007 și 2012, sau Ion Popescu-Sireteanu, istoric literar și folclorist. La polul opus, colecția Studia Doctoralia a publicat mai multe volume ale tinerilor cercetători, seria cuprinzând mai multe studii de referință în domeniul traductologiei.

În același timp, caracterul ei polivalent și deschiderea reală către piața ideilor reies inclusiv din faptul că editura e preocupată să publice volume de versuri (Poetul și lumea, 2001, antologie a unor tineri poeți încă nedebutați în volum, dintre care unii s-au consacrat), volume cu caractere omagial cu colaborări prestigioase (Constantin Ciopraga – 85, 2001; printre colaboratori se numără Marin Mincu) sau traduceri din literatura universală (John William Polidori, Vampirul, 2019). Pe lângă volumele cu caracter științific, Editura USV acordă o importanță specială manualelor, cursurilor, antologiilor de texte etc. În același timp, publică o serie de reviste din diferite domenii aflate în baze de date internaționale prestigioase, precum Advances in Electrica land Computer Engineering (ISI http://www.aece.ro/) sau Codrul Cosminului (Scopus - http://codrulcosminului.usv.ro/). În domeniul filologic, este vorba despre revistele academice:

Meridian Critic (Erih+, EBSCO, MLA etc. http://www.meridiancritic.usv.ro/),

Atelier de traduction (Erih+, Copernicus, MLA https://usv.ro/atelier-de-traduction/),

ANADISS (Erih+, CEEOL etc. http://www.litere.usv.ro/anadiss/indexari.html).

Persoanele interesate de publicarea rezultatelor cercetării lor științifice sau a materialelor didactice la Editura USV pot consulta permanent site-ul Editurii, site ce se actualizează cu ultimele condiții și facilități de publicare. Conducerea USV, respectând angajamentele luate în Planul de Management al Rectorului din perioadele 2016-2020 și, 2020-2024, susține Editura USV, astfel încât să se asigure publicarea unui număr cât mai mare de lucrări științifice. Astfel, prin HCA 84/08.10.2019 s-a decis stimularea atragerii de studii de referință prin încheierea unor contracte civile, prin care autorii cedează Editurii USV drepturile de autor, primind în schimb onorarii semnificative: 3.000 de lei/brut/ pentru cărțile de autor sau pentru cărțile cu colectiv de autori; 1.500 lei /brut/autor/colectiv de autori pentru îndrumare de laborator și alte lucrări practice; 1.000 lei/brut/autor/colectiv de autori. Pentru cărți de autor sau îndrumare revizuite (ediții noi). Această politică editorială a atras un număr mare de solicitări, peste 60 de specialiști în diferite domenii și cercetători publicând lucrări de anvergură națională și internațională în 2019. Măsura continuă și în 2020, conform HCA 84/01.09.2020. 

Atragerea de colaborări pentru revistele Editurii USV (și avem acum în vedere mai ales domeniul filologie) se face prin publicarea pe diferite platforme științifice a apelurilor în care se precizează tematica numerelor în curs de apariție. Colaboratorii sunt nume de referință din spațiul românesc, dar și din străinătate. Prestigiul revistelor editate de Editura USV este demonstrat deopotrivă de bazele de date internaționale în care ele sunt  indexate (ISI, Scopus, Copernicus, Erih+, ceeol, MLA etc.) și de calitatea contribuțiilor unor colaboratori cu afilieri prestigioase.

PROCESUL DE PEER REVIEW

În vederea editării unei lucrări, autorul transmite coordonatorului editurii:

1. Solicitarea scrisă adresată Coordonatorului Editurii USV, în vederea publicării cărții;

2. Manuscrisul lucrării în format listat/electronic;

3. Avizul Consiliului Facultății căreia i se asociază ramura de știință aferentă lucrării sau al Facultății căreia ii aparține autorul;

4. Declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării.

Manuscrisele depuse de autori sau coordonatorii de volum sunt evaluate de coordonatorul editurii în vederea demarării procesului de peer-review și sunt trimise spre evaluare unui număr de doi referenți din rândul membrilor Consiliului Editorial sau unor colaboratori ai Editurii, cu expertiză în domeniul în care se înscrie lucrarea. Referenții sunt specialiști în domeniul în care se înscrie lucrarea și sunt incluși în lista de referenți ai Editurii USV. Referenții sunt remunerați pentru procesul de evaluare.

Referenților li se cere să precizeze dacă informațiile, analizele, ideile prezentate în manuscris sunt corecte și coerente din punct de vedere științific și să evalueze calitatea manuscrisului pe baza unui formular specific. Referenții sunt solicitați să comenteze asupra punctelor tari și a celor slabe ale lucrării. În urma evaluării, referenții propun editurii:

  • să accepte manuscrisul, cu sau fără modificări;
  • să invite autorii să revizuiască manuscrisul pentru a răspunde comentariilor formulate de referenți înainte de a lua decizia finală cu privire la publicarea manuscrisului;
  • să respingă manuscrisul, argumentele invocate privind lipsa interesului științific, lipsa noutății, abordarea superficială a subiectului sau probleme majore de redactare.

Referenții vor trata conținutul manuscrisului drept confidențial. Cei care au acces la conținutul materialului au obligația să păstreze confidențialitatea și să nu îl folosească în mod necorespunzător. Procesul de recenzie va asigura tuturor autorilor șanse egale de publicare a manuscrisului lor. Acceptarea și programarea pentru publicare a lucrărilor nu va fi împiedicată de criterii adăugate ulterior sau de proceduri suplimentare care nu erau înscrise inițial în procesul de recenzare. Fiecare referent elaborează, în termen de maximum 20 de zile, referatul de acceptare/respingere a lucrării. Referenților li se poate solicita să detalieze decizia inițială, în special în cazurile în care există neconcordanțe între opiniile referenților sau când autorul consideră că anumite aspecte au fost greșit înțelese. În anumite situații, pot fi consultați referenți suplimentari pentru a rezolva neînțelegerile. În final, dacă decizia este negativă, lucrarea se respinge. Decizia de a edita manuscrisul transmis editurii se bazează pe evaluarea calității argumentelor aduse de fiecare dintre referenți.

Înainte de a fi publicate, textele sunt verificate anti-plagiat prin platforma TURNITIN achiziționată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Textul se respinge imediat în cazul înc are: conține elemente de plagiat; contravine principiilor morale fundamentale ale societății; conține orice fel de afirmații care pot fi considerate atac la persoană; se află în orice etapă care are în vedere publicarea manuscrisului în alt loc.

După parcurgerea acestor etape, se ia decizie cu privire la publicare.