Acest site utilizează cookie-uri și alte tehnologii pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-urile noastre.
Utilizam fisiere de tip cookie si alte tehnologii pentru a va oferi o experienta de navigare cat mai buna, prin personalizarea continutului sitului editura.usv.ro  pentru functiile sitului inclusiv  social media si pentru a crea statistici ale traficul website-ului. Te informam ca ne-am actualizat politicile sitului pentru a integra in activitatea  editura.usv.ro  cele mai recente modificari propuse de Regulamentul UE privind protectia datelor persoanelor fizice. In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date ne-am intergrat cerintelor UE. Continuarea navigarii reprezinata acceptul dvs. privind aceste politici.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale conform politicii sitului si Regulamentului (UE) 2016/679

Modalitatea de distribuire /comercializare a cărților în România și străinătate

Editura USV asigură transmiterea cărților către fondul legal de carte, transmite 17 exemplare către alte biblioteci din țară și din străinătate și asigură difuzarea prin intermediul standului de carte al USV (https://biblioteca.usv.ro/libraria-usv/) sau prin participarea la târguri de carte (ex. Târgul de carte de la USV, la toate cele șase ediții, la care mai sunt invitate edituri prestigioase precum Tritonic, MatrixRom, Cărtureşti, Lumen, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”- Iaşi şi Junimea,etc. ).

În ceea ce privește modalitatea de distribuție a cărții în țară și străinătate, marketingul pentru promovarea publicațiilor editate cuprinde:

a)                   prospectarea pieței;

b)                  participarea la târguri și expoziții de profil;

c)                   colaborarea cu Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” pentru vânzarea cărților în cadrul Standului de carte - Librăria USV;

d)                  colaborarea cu alte edituri, cu librării și cu centre de distribuție;

e)                   elaborarea unor strategii de marketing specifice, implementarea și susținerea logistică a acestuia;

t) asigurarea relației cu Biblioteca Națională a României și cu alte biblioteci universitare, naționale și internaționale.

Editura USV colaborează cu Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava pentru susținerea schimburilor de carte cu editurile și cu centrele de multiplicare din țară și străinătate pe principiul reciprocității și avantajului mutual și în orice altă activitate specifică Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

 

Parteneriate cu edituri străine

Editura USV este o editura cu impact național și internațional, realizând o serie de parteneriate cu edituri internaționale. Un exemplu elocvent este parteneriatul cu Editura “Asociación Cultural Cancro”, din Spania, sau cu Editura Universității din Cernăuți parteneriate ce își propun:

Obiectivele celor două parteneriate vizează:

  1.         Atragerea de colaboratori ai editurilor partenere;
  2.         Obținerea drepturilor de editare de la autorii care au publicat la editurile partenere;
  3.         Schimbul de bune practici și utilizarea liniilor de difuzare ale editurilor partenere;
  4.         Editarea și tipărirea cărții de știință și universitare în condiții de maxim profesionalism;
  5.         Trecerea de la publicarea proiectelor de autor la realizarea proiectelor integrate, complexe;
  6.         Diversificarea modalităților de editare a cărților prin abordarea segmentului e-books;

În cadrul parteneriatului, se desfășoară activități precum:

  1.           Publicarea, în cadrul ambelor edituri, a unor studii si cercetări comune, interdisciplinare.
  2.           Participarea la manifestări științifice, sesiuni de comunicări științifice, simpozioane sau saloane de carte naționale și/sau internaționale.
  3.           Realizarea în comun a unor proiecte finanțate din fonduri naționale și/sau internaționale.

 

În concluzie, modalitatea de distribuire/comercializare a cărților în România și în străinătate, se face prin mai multe mijloace:

a)  Librăria online https://biblioteca.usv.ro/libraria-usv/

b)  Centrul propriu de difuzare- Standul de carte din cadrul Bibliotecii USV- http://shorturl.at/oyFJN   

c)  Expunere online pe site-ul Editurii USV: http://editura.usv.ro/index.php?id_cms=6&controller=cms

d)  Târgurile de carte anuale la care participă Editura USV

e)  Parteneriate dezvoltate de Editura USV cu edituri românești și străine.

............

USV Publishing House ensures the transmission of books to the legal book fund, sends 17 copies to other libraries in the country and abroad and ensures the dissemination through the USV book stand (https://biblioteca.usv.ro/libraria-usv/ ) or through participation in book fairs (ex. USV Book Fair, in all six editions, well known publishers were present: Tritonic, MatrixRom, Cărtureşti, Lumen, „Al. I. Cuza” University Publishing House - Iaşi and Junimea are also invited, etc.).

Regarding the way the books are distributed in the country and abroad, marketing to promote published publications includes:

a)      market prospecting;

b)      participation in fairs and exhibitions;

c)      collaboration with the Library of “Ștefan cel Mare” University for the sale of books within the Book Stand - USV Bookstore;

d)      collaboration with other publishing houses, bookstores and distribution centers;

e)      elaboration of specific marketing strategies, its implementation and logistical support;

f)       ensuring the relationship with the National Library of Romania and with other university, national and international libraries.

g)      USV Publishing House collaborates with the Library of "Ștefan cel Mare" University of Suceava to support book exchanges with Publishing Houses and multiplication centers in the country and abroad on the principle of reciprocity and mutual benefit and in any other activity specific to the Library of "Ștefan cel Mare" University of Suceava .

 

Partnerships with foreign publishers

USV Publishing House is a publishing house with national and international impact, realizing a series of partnerships with international publishing houses. An eloquent example is the partnership with “Asociación Cultural Cancro” Publishing House, from Spain, or with the University of Chernivtsi, Ukraine, Publishing House.

The objectives of the two partnerships are:

1. Attracting collaborators of the partner publishing houses;

2. Obtaining editing rights from authors who have published in the publishing houses;

3. Exchange of good practices and use of the distribution lines of the partner publishing houses;

4. Editing and printing scientific and university books following maximum professionalism;

5. The transition from the publication of author's projects to the realization of integrated, complex projects;

6. Diversifying the ways of editing books by approaching the e-books segment;

Within the partnership, activities are carried out:

1. Publishing, within both publishing houses, common, interdisciplinary studies and researches.

2. Participation in scientific events, scientific communication sessions, symposia or national and / or international book fairs.

3. Joint realization of projects financed from national and / or international funds.

 

In conclusion, the way of distributing / selling books in Romania and abroad is done by several means:

a)  Online bookstore https://biblioteca.usv.ro/libraria-usv/

b)  Dissemination Center - Book stand within the USV Library - http://shorturl.at/oyFJN

c)  Online exposure on the USV Publishing House website: http://editura.usv.ro/index.php?id_cms=6&controller=cms

d)  Annual book fairs in which USV Publishing House participates

e)  Partnerships developed by USV Publishing House with Romanian and foreign publishing houses.