Editura Universității “Ștefan cel Mare” Suceava este organizată și funcționează în scopul valorificării prin publicare a rezultatelor activitații de cercetare pe care o desfășoară corpul academic al Univesității. Sub egida Editurii USV se publică lucrări de autori sau colective, de circulație largă sau cursuri universitare, și, de asemenea, cele mai multe dintre periodicile Universității (anale, buletine științifice, etc.), precum și alte lucrări de interes general sau universitar.

Editura USV dorește să devină un punct de referință în cadrul panoramei editoriale universitare din România, garantând o amplă difuzare a propriului catalog cât și o calitate editorială pe deplin conformă cu parametrii științifici recunoscuți la nivelul evaluării cercetării.

Date despre Editura USV

 

Denumire:  Editura Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava

Anul înfiinţării:  1996

Denumirea reprezentantului legal: Prof. univ. dr. ing. Valentin POPA 

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Adresa:  Str. Universităţii nr. 13
Telefon:   0230-216-147
E-Mail:   editura@usv.ro
Web:   http://www.editura.usv.ro

Coordonator Editura USV si Presedintele Colegiului Editorial :

Lector univ. dr. Victor-Andrei CARCALE

Colegiul Editorial al EDITURII USV

Recunoaştere CNCSIS:  Cod 115 (31.12.2012)

Înregistrare Biblioteca Naţională a României:  Nr. 1002 din 02/08/2010

Regulamentul Editurii